Hướng dẫn Thay đổi định dạng Permalink blogspot trở thành như WordPress

 Demo 


Bước 1: Truy cập trang chủ Blogger. Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML.


Bước 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ đóng </body> và dán đoạn JavaScript dưới đây bên trên thẻ </body> vừa tìm.


Rồi các bạn lưu lại. vậy là xong
Bài viết liên quan: